Afdrukken

Bestuur:

EHBO-commissie:

Vertrouwenspersoon:

Naast onze vertrouwenspersoon kan er ook contact opgenomen worden bij de vertrouwenspersoon van de overkoepelende organisatie.

Vertrouwenspunt Sport:

Het Centrum Veilige Sport Nederland beschikbaar voor de zwembadbranche. 

Examencommissie:

Technische commissie:

Clubhuisgebouw:

Activiteitencommissie:

vaste kern bestaat uit:

Verder kunnen er zo nodig per evenement leden toegevoegd worden.

Websitecommissie:

Facebook commissie:

Coördinator autocabine:

Ledenadministratie:

Post adres (e-mail heeft de voorkeur):

Weldamlaan 1
6825 BX Arnhem