Ivm Covid-19 zijn er per les beperkt plaatsen beschikbaar. Daarom is het momenteel alleen mogelijk lessen te volgen na aanmelding vooraf.

 

Indien je je EHBO-diploma al hebt, is het mogelijk om bij de Arnhemsche Reddingsbrigade herhalingslessen te volgen.

Het volgen van deze lessen is noodzakelijk om je kennis up-to-date te houden. Doe je dit niet, dan kan na 2 jaar je diploma niet meer verlengd worden. Hij is dan niet meer geldig.

Tijdens de herhalingslessen worden alle competentiepunten behandeld. Er is veel ruimte voor praktijklessen, waarbij soms gebruik gemaakt wordt van één of meerdere lotus(sen). Ook wordt er op onderwerpen dieper ingegaan. Dit kan o.a. gedaan worden via lezingen. 

Blok 5 is de reanimatie. Deze les is verplicht! Tijdens de lessen van blok 4 liggen er intekenlijsten voor deze lessen. Dit omdat er een maximum van 12 cursisten per les is.

De lessen beginnen op maandag om 19.30. Op dinsdag starten we om 20.00.

  

Lesschema 2020-2021

 

(tussen haakjes staan de te behandelen competenties)

 

blok

Maandag

19.30 tot 21.30 uur

Dinsdag

20.00 tot 22.00 uur

1

(1,2,3,8,12,13)

7 september  

EXTRA DATUM:

21 september

15 september

2

(1,2,3,6,8,10,14,18)

5 oktober

wordt verzet naar

12 oktober

13 oktober

EXTRA DATUM:

20 oktober

3

(1,7,9,11,16,17,18)

9 november

LET OP: GEWIJZIGDE DATA

3 november

LET OP: GEWIJZIGDE DATA

4

(1,2,3,5,7,10,17,18)

23 november

 

1 december

5 *

(1,2,3,4)

4 januari  2021

11 januari

5 januari

12 januari

6

(1,2,3,5,7,8,9,10,14,15,17)

1 februari 

 

9 februari

7

(1,2,3,6,7,12,15)

1 maart

 

9 maart

8

(1,7,9,14,18)

datum volgt nog

 

datum volgt nog

 

Competentiepunten:

 1. De 5 belangrijke punten
 2. Stoornissen in het bewustzijn
 3. Stoornissen van de ademhaling
 4. Stilstand van de bloedsomloop
 5. Ernstige uitwendige bloedingen
 6. Shock
 7. Uitwendige wonden
 8. Brandwonden
 9. Kneuzingen en verstuikingen
 10. Ontwrichtingen en botbreuken
 11. Oogletsels
 12. Vergiftigingen
 13. Electriciteitsongevallen
 14. Letsels door koude
 15. Letsels door warmte
 16. Vervoer over korte afstand
 17. Verband- en hulpmiddelen
 18. Het menselijk lichaam

 

De competentiepunten 1 t/m 6 moeten elk jaar herhaald worden.

De punten 7 t/m 18 moeten eens in de 2 jaar herhaald worden.

Punt 4 kan alleen in de reanimatieles behaald worden!