Ivm Covid-19 zijn er per les beperkt plaatsen beschikbaar. Daarom is het momenteel alleen mogelijk lessen te volgen na aanmelding vooraf via het secretariaat.

 

Indien je je EHBO-diploma al hebt, is het mogelijk om bij de Arnhemsche Reddingsbrigade herhalingslessen te volgen.

Het volgen van deze lessen is noodzakelijk om je kennis up-to-date te houden. Doe je dit niet, dan kan na 2 jaar je diploma niet meer verlengd worden. Hij is dan niet meer geldig.

Tijdens de herhalingslessen worden alle competentiepunten behandeld. Er is veel ruimte voor praktijklessen, waarbij soms gebruik gemaakt wordt van één of meerdere lotus(sen). Ook wordt er op onderwerpen dieper ingegaan. Dit kan o.a. gedaan worden via lezingen. 

Blok 5 is de reanimatie. Deze les is verplicht! Tijdens de lessen van blok 4 liggen er intekenlijsten voor deze lessen. Dit omdat er een maximum van 12 cursisten per les is.

  

Lesschema 2021-2022

 

blok

Maandag

20.00 tot 22.00 uur

Dinsdag

20.00 tot  22.00 uur

 Onderwerpen

1

20 September

 

21 September

28 September

EHBO en klimaat verandering, digitalisering van het EHBO onderwijs

2

11 Oktober

 

12 Oktober

19 Oktober

Bewusteloosheid, flauwte, koortsstuip, beroerte, verslikking.

3

8 November

 

16 November

23 November

Kleine verwondingen, Kleine letsels.

4

29 November

 

30 November

7 December

Kneuzingen/verstuikingen, hitte/koude letsels.

5

intekenen

17 Januari

24 Januari

18 Januari

25 Januari

Reanimatie

6

14 Februari

 

15 Februari

22 februari

Actieve bloedingen (incl. afdrukken in de wond en tourniquet), shock

7

14 Maart

 

15 Maart

29 Maart

wandel- en Sportletsels

8

11 April

 

12 April

19 April

Inhaalles gemiste competenties

 

Competentiepunten:

 1. De 5 belangrijke punten
 2. Stoornissen in het bewustzijn
 3. Stoornissen van de ademhaling
 4. Stilstand van de bloedsomloop
 5. Ernstige uitwendige bloedingen
 6. Shock
 7. Uitwendige wonden
 8. Brandwonden
 9. Kneuzingen en verstuikingen
 10. Ontwrichtingen en botbreuken
 11. Oogletsels
 12. Vergiftigingen
 13. Electriciteitsongevallen
 14. Letsels door koude
 15. Letsels door warmte
 16. Vervoer over korte afstand
 17. Verband- en hulpmiddelen
 18. Het menselijk lichaam

 De competentiepunten 1 t/m 6 moeten elk jaar herhaald worden.

De punten 7 t/m 18 moeten eens in de 2 jaar herhaald worden.

Punt 4 kan alleen in de reanimatieles behaald worden!