Herhalingslessen

Indien je je EHBO-diploma al hebt, is het mogelijk om bij de Arnhemsche Reddingsbrigade herhalingslessen te volgen.

Het volgen van deze lessen is noodzakelijk om je kennis up-to-date te houden. Doe je dit niet, dan kan na 2 jaar je diploma niet meer verlengd worden. Hij is dan niet meer geldig.

Tijdens de herhalingslessen worden alle competentiepunten behandeld. Er is veel ruimte voor praktijklessen, waarbij soms gebruik gemaakt wordt van één of meerdere lotus(sen). Ook wordt er op onderwerpen dieper ingegaan. Dit kan o.a. gedaan worden via lezingen.

 

 

 Schema vervolglessen 2017-2018

 De lessen zijn vanaf nu ook te vinden in de jaarplanning. Deze is te vinden op deze locatie

blok

Maandag

Dinsdag

1

11  September 
18 September

19  September

2

 2  Oktober 
23 Oktober

24  Oktober

3

30 Oktober
 6  November 

 7 November

4

20 November
27 November

28 November

5

intekenen

 (8  Januari reserve)
15 Januari 
22 Januari


16 Januari
23 Januari

6

29 Januari
 5  Februari    

 
 6 Februari

7

 5  Maart   
12 Maart 


13 Maart

8
data wordt ws nog aangepast.

 

19 Maart 
26 Maart 


27 Maart

 

 

 

Per blok zullen de volgende competentiepunten behandeld worden:

Data

lesonderwerpen

competentiepunten

Blok 1

11 september

18 september

19 september

Les over stoornissen en letsels in de ademhaling zoals bijvoorbeeld:

Luchtwegbelemmering, bewusteloosheid en snelle ademhaling

1,2,3,8,18

Blok 2

2 oktober

23 oktober

24 oktober

Allerlei mogelijke ongevallen die door dieren zouden kunnen worden veroorzaakt zoals:

Beten, steken en allergieën

1,2,,5,6,7,11,12,13,17,18

Blok 3

30 oktober

6 november

7 november

Ongevallen gerelateerd aan ouderen zoals bijvoorbeeld:

Breuken na vallen

Beroerte

Uitdroging

1,2,5,7,8,9, 10, 15, 17 18

Blok 4

20 november

27 november

28 november

Verbandleer les, waarbij allerlei letsels aan de orde kunnen komen die verbonden moeten worden

1,5,6,7,8,9,10,16,17

Blok 5

15 januari

16 januari

22 januari

23 januari

Reanimatie les met behulp van de AED aan volwassenen, kinderen en baby’s

1,2,3,4,18

Blok 6

29 januari

5 februari

6 februari

Eerste hulp bij allerlei mogelijke (sport)letsels zoals kneuzingen, breuken, kramp etc.

1,2,6,7,9,10,15,16,17,18

Blok 7

5 maart

12 maart

13 maart

Eerste hulp aan kinderen, allerlei ongevallen gerelateerd aan kinderen en hoe te handelen

1,2,3,7,11,14,18

Blok 8

Wordt nog geregeld!